Realizacja #1 - Zakładanie ogrodu | Kraków 

Zakres prac: usunięcie starej darni / utylizacja / wykop liniowy / odwodnienie terenu / przewiert / niwelacja terenu / nawożenie ziemi / plantowanie / montaż agro-tkaniny / montaż obrzeży eko-bord / nasadzenia roślin / wykonanie rabat / montaż systemu nawadniania / wykonanie tarasu / uzupełnienie materiałem ozdobnym / montaż donic betonowych / 


Realizacja #2 - Wykonanie opaski wokół domu | Małopolska 

Zakres prac: usunięcie starej darni / utylizacja / niwelacja terenu / montaż agro-tkaniny / montaż obrzeży eko-bord / nasadzenia roślin / uzupełnienie materiałem ozdobnym 


Realizacja #4 - Posadzenie Juki | Kraków 

Zakres prac: usunięcie starej darni / wykonanie wykopu / utylizacja / uzupełnienie materiałem filtrującym / nasadzenie / montaż agro-tkaniny / montaż obrzeża eko-bord     


Realizacja #5 - Gdów 

Zakres prac: Zakładanie trawnika / glebogryzarka separacyjna / spulchnianie / niwelacja terenu / wysiew nasion trawy / plantowanie 


Realizacja #6 - Wykonanie oświetlenia, opaska wokół domu Tuje | Małopolska 

Zakres prac: usunięcie starej darni / wykop liniowy / montaż agro-tkaniny / montaż obrzeży eko-bord / montaż oświetlenia / nasadzenia / uzupełnienie materiałem ozdobnym 


Realizacja #7 - Zakładanie trawnika| Małopolska 

Zakres prac: usunięcie starej darni / niwelacja terenu / wykop liniowy / montaż systemu nawadniania / glebogryzarka separacyjna / plantowanie / wysiew nasion trawy / nawóz   


Realizacja #8 - Zakładanie trawnika| Małopolska 

Zakres prac: usunięcie starej darni / niwelacja terenu / glebogryzarka separacyjna / plantowanie / wysiew nasion trawy / nawóz   


Realizacja #9 - Glebogryzarka separacyjna | zakładanie trawnika | Kraków 

Zakres prac: Zakładanie trawnika / glebogryzarka separacyjna / spulchnianie / niwelacja terenu / 


Realizacja #10 - Karczowanie terenu | Małopolska 

Zakres prac: karczowanie terenu / wycinka drzew / wycinka krzewów / utylizacja 


Realizacja #11 - Wykonanie opaski wokół posesji | Kraków

Zakres prac: usunięcie starej darni / montaż obrzeży eko-bord / uzupełnienie materiałem ozdobnym / utylizacja  


Realizacja #12 - Wykonanie skarpy | Małopolska 

Zakres prac: profilowanie skarpy / agro-tkanina / nasadzenia / montaż obrzeży eko-bord 


Realizacja #13 - Wykonanie ogrodzenia, montaż oświetlenia, Tuje | Małopolska 

Zakres prac: karczowanie terenu / wycinka drzew / wycinka krzewów / utylizacja / usunięcie starej darni / wykop liniowy / montaż agro-tkaniny / montaż obrzeży eko-bord / montaż oświetlenia / nasadzenia / uzupełnienie materiałem ozdobnym 


Realizacja #14 - Donice balkonowe | Kraków

Zakres prac: wymiana tui / nasadzenie / utylizacja